Oczyszczalnie ścieków to systemy, które pełnią funkcje środowiskowe i służą nie tylko naturze, ale także człowiekowi. A jeśli masz wykopaną studnię na swoim podwórku, oczyszczalnie ścieków zapobiegną przedostawaniu się brudu lub szkodliwych substancji do gruntu i przedostawania się przez niego do wody. Jeśli zależy Ci na zdrowiu, oczyszczalnie ścieków są pierwszymi potrzebami, które powinny pojawić się podczas projektowania domu i rozpoczynania budowy. Zrozumiałe jest, że istnieją domowe urządzenia czyszczące, ponieważ ludzie myślą, że jeśli wiedzą, jak wykonać, nie jest trudno przykleić podobny system. Jednak każdy mistrz takiego systemu wiele ryzykuje. Po pierwsze, produkcja własnoręcznie zrobionych urządzeń jest zabroniona przez prawo litewskie, a po drugie, zagrożone jest nie tylko zdrowie własne, ale także zdrowie całej rodziny i sąsiadów.

wywóz szamba
wywóz szamba

NEUTRALIZACJA WODY I ŚCIEKÓW, NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW

Produkt dostępny na stronie navotech.com.pl dotyczy neutralizacji ścieków i wody, co jest kluczowym procesem w zarządzaniu odpadami wodnymi. Firma Navotech oferuje usługi i rozwiązania, które pomagają w neutralizacji ścieków, prowadząc do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Neutralizacja ścieków jest procesem chemicznym między kwasem a zasadą, który jest niezbędny w przypadku ścieków, które nie spełniają wymogów dotyczących pH. Zakres pH ścieków oczyszczonych wprowadzonych do kanalizacji powinien mieścić się w zakresie od 6,5 do 8,0 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Jeżeli pH ścieku nie spełnia powyższego wymogu, należy poddać go neutralizacji.

Neutralizacja ścieków jest niezbędna do utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska. Nieprawidłowe pH ścieków może prowadzić do szeregów problemów, w tym korozji rur, uszkodzenia systemów oczyszczania ścieków i negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Proces neutralizacji pomaga zapobiegać tym problemom, zapewniając, że ścieki są bezpieczne do dalszego przetwarzania lub usuwania.

Firma Navotech jest dumna z zaangażowania w ochronę środowiska i dostarczanie rozwiązań, które pomagają klientom spełniać lub przekraczać standardy środowiskowe.

PRZEPOMPOWNIE WODY I ŚCIEKÓW | PRZEPOMPOWNIA WODY

Przepompownie wody i ścieków oferowane przez firmę NavoTech to produkty o wysokiej jakości i niezawodności. Firma stosuje tylko materiały dobrane i sprawdzone pod kątem ich działania i odporności chemicznej. Przepompownie są wyposażane w pompy największych producentów, takich jak Grundfos, Lowara, KSB, ABS, a także polskich: Metalchem Warszawa, Meprozet Brzeg.

Przepompownie są dostępne w dwóch wariantach: żelbetowe zbiorniki pompowni NAVO/B oraz dwuścienne zbiorniki przepompowni NAVO/PE. Żelbetowe zbiorniki są produkowane na bazie betonu klasy C35/45, są wodoszczelne, mrozoodporne i nie ulegają korozji. Dwuścienne zbiorniki NAVO/PE wykonane są z polietylenu i charakteryzują się wysoką sztywnością obwodową, bardzo dobrą odpornością na ścieranie oraz całkowitą odpornością chemiczną.

Podstawowym elementem układu sterowania i automatyki jest szafa zasilająco-sterownicza AKPiA z sygnalizacją alarmową optyczno-dźwiękową, zainstalowana obok zbiornika. Istnieje możliwość zamontowania szafki wewnątrz budynku znajdującego się w pobliżu przepompowni. Na życzenie klienta, firma oferuje monitoring za pomocą telefonii komórkowej GSM, GPRS, sygnału radiowego lub drogą kablową informujący o stanach pracy pompowni.

DEZYNFEKCJA ŚCIEKÓW

Usługa dezynfekcji ścieków oferowana przez firmę Navotech obejmuje stacje dezynfekcji, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb lub wymagań projektu. Wyposażenie dodatkowe może obejmować pompy obiegowe, elektrozawory, mieszadła, separatory skratek i osadniki wstępne.

Dla stacji, które wykorzystują jako moduł dezynfekujący środki utleniające na bazie chloru, układ można doposażyć w elektrolizer produkujący dezynfekant na miejscu pracy układu. Stacje mogą przyjmować formę urządzeń wolnostojących lub, dla większych wydajności, obiektów podziemnych zbudowanych w oparciu o prefabrykowane komory betonowe.

Stacje działają w trybie porcjowym, a ich objętość, gabaryty oraz rodzaj są dobierane na wstępnym etapie projektowania, na podstawie wymagań dla danej inwestycji.

OSADNIKI

Osadniki oferowane przez firmę Navotech to efektywne urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W ofercie firmy znajdują się trzy główne typy osadników: PRIM, OK-WIR i OK.

Osadniki PRIM są wysokoefektywnymi wielostrumieniowymi osadnikami płytowymi, które gwarantują uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin, np. błota. Osadniki OK-WIR są wyposażone w komorę osadową umieszczoną w środkowej części w postaci zagłębionej części lejowej, co korzystnie wpływa na osadzanie się zawiesin mineralnych głównie błota. Osadniki OK to podstawowe urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających.

Osadniki firmy Navotech są wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej. Są one odporne na agresywne warunki środowiska, nie korodują i nie wymagają wykonywania dodatkowych powłok ochronnych ani żadnych zabiegów konserwacyjnych. Mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś) i są przeznaczone do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Firma Navotech oferuje osadniki o różnych konfiguracjach i rozmiarach, co pozwala na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Jak wybrać najlepsze i najbardziej niezawodne?

Jeśli zdecydowałeś się na budowę lub już budujesz dom, prawdopodobnie nie jesteś sam na swojej działce, ale masz też sąsiadów. Dlatego pierwsza firma Porada UAB Vandens ekspertai, którą można wykorzystać w praktyce, polega na zapytaniu go, jaki sprzęt kanalizacyjny jest zainstalowany i podłączony w jego domu. Dowiesz się, jaka firma wykonała pracę, opinię sąsiada, czy obiekty działają dobrze. Poznasz również zasadę działania urządzeń i co najważniejsze cenę urządzeń do oczyszczania ścieków. W przyszłości będziesz mógł porównać te informacje z innymi sprzedawcami, którzy sprzedają sprzęt do oczyszczania ścieków. Innym sposobem sprawdzenia, które oczyszczalnie ścieków są dobrej jakości, jest znalezienie firmy, która wykonała już podobną pracę i może być z niej dumna. Kiedy udasz się do tych osób, dowiesz się wszystkich potrzebnych informacji o tym, jak działa zainstalowany system kanalizacyjny i czy możesz zaufać dostawcy systemu oczyszczania, instalatorom i serwisowi.

Ochrona przyrody jest najważniejsza

Niezależnie od tego, czy są właścicielami domów, czy dopiero zaczynają budować własne domy, ludzie rozumieją ważną rolę, jaką odgrywają w ochronie przyrody. Substancje szkodliwe lub nawet te same ścieki dostające się do wód gruntowych trafiają do samych wód gruntowych i docierają do zbiorników. Skutki ścieków mogą wpływać nie tylko na rośliny i zwierzęta w zbiornikach wodnych, ale także na samych ludzi. Konsekwencje mogą być naprawdę smutne. Dlatego trzeba myśleć nie tylko o dobru siebie, ale także innych, a przy planowaniu domu zadbać o to, by na działce zaprojektowano kanalizację. Urządzenia kanalizacyjne to dobre samopoczucie nie tylko dla siebie, ale także dla natury. A wiedząc, że człowiek jest również częścią natury, nie powinno pojawiać się pytanie, czy na jego działce zainstalować oczyszczalnie ścieków.

Koszt oczyszczalni ścieków nie przeraża tylko tych, którzy są gotowi na czyste i bezpieczne życie. Sprzęt do czyszczenia nie jest tani, ale biorąc pod uwagę ryzyko związane z niestosowaniem takiego systemu czyszczenia, koszt jest niski. Konsekwencje niekorzystania z oczyszczalni mogą być znacznie wyższe, a koszty nie do zmierzenia. W ten sposób systemy oczyszczania ścieków ratują wszystkich, a co najważniejsze pomagają chronić przyrodę.

Oczyszczalnie ścieków – dla środowiska mieszkalnego.

Według danych służb na Śląsku ok. 800 tys. mieszkańcy korzystają z toalet na świeżym powietrzu, chwytaków lub szamb. Oczyszczalnie ścieków spełniające normy środowiskowe są instalowane tylko w niewielkiej części gospodarstw domowych. Na Śląsku dokłada się wszelkich starań, aby ponad 50 procent używanych studni spełniało normy wody pitnej. Teraz sytuacja środowiskowa poprawia się na Śląsku, sieć scentralizowanego odprowadzania ścieków jest rozbudowywana. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na indywidualne małe oczyszczalnie ścieków, będzie to nadal istotne w przyszłości. Należy podjąć wszelkie środki, aby budowa oczyszczalni ścieków spełniała wszystkie kryteria technologiczne, projektowe i środowiskowe. To trudny i kosztowny proces, wymagający dużej wiedzy i praktyki.

Grupy oczyszczalni

Oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków z pojedynczych domów, osiedli, budynków mieszkalnych lub innych grup. Na Litwie sytuacja jest taka, że ​​nie ma zgody co do tego, co należy nazwać małymi oczyszczalniami ścieków lub małymi ilościami ścieków. Ustawodawstwo dotyczy grup podziału oczyszczalni ścieków. Pierwsza grupa konsumentów ma miejsce, gdy konsumenci emitują do środowiska mniej niż 5 m3/d. ścieki bytowe, inna grupa konsumentów – gdy do środowiska przedostaje się więcej niż 5 m3/d. ścieki domowe. Ostatnia grupa – gdy ilość ścieków przemysłowych bytowych lub składowych nie przekracza 400 m3/d.

Od czego zależy koszt instalacji urządzenia?

Zdaniem Kamra-Trans ceny instalacji oczyszczalni ścieków są każdorazowo inne. Trudno ustalić telefonicznie dokładną cenę instalacji bez zobaczenia konkretnej lokalizacji. Dzwoniąc do firmy klient najczęściej zadaje dwa pytania: jaka jest cena oczyszczalni oraz ile kosztowałoby zainstalowanie oczyszczalni ścieków. Na pierwsze pytanie można odpowiedzieć od razu, określając liczbę osób, na drugie – potrzebne są już dokładniejsze dane:

 • Czy jest projekt? Jeśli nie ma projektu, należy zacząć od wystawienia warunków. Warunki projektowania oczyszczalni ścieków wydaje wojewódzki wydział ochrony środowiska. Ponadto wszystkie prace projektowe dotyczące sieci inżynieryjnych muszą rozpocząć się od usunięcia warunków. Po otrzymaniu warunków należy przygotować projekt i cofnąć pozwolenie na instalację sieci;
 • Czym jest gleba – piasek, piasek, glina itp. Od gleby będzie zależeć, czy konieczne będzie doprowadzenie jej do obiektu w celu instalacji. Od gruntu będzie również zależeć, czy można zainstalować pole infiltracyjne;
 • Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, czy istnieje możliwość odprowadzenia uzdatnionej wody do drenażu, rowu, zbiornika przepływowego, ponieważ jeśli nie ma takiej możliwości, znacznie zwiększa to koszt instalacji oczyszczalni ścieków (studnia infiltracyjna lub zamknięty zbiornik itp.)
 • Jaka jest powierzchnia działki? Powierzchnia działki wymagana pod strefy ochrony sanitarnej, zgodnie z przepisami, pod obiekty lecznicze wynosi 10 m. W wyjątkowych przypadkach taka strefa ochronna może zostać zmniejszona. Również odległość między szczelnym zbiornikiem retencyjnym a studnią artezyjską musi wynosić co najmniej 10 m, a między oczyszczalnią ścieków a studnią artezyjską – 15 m;
 • Czy konieczne jest usuwanie wykopanej, niepotrzebnej ziemi? W wielu przypadkach montaż sprzętu czyszczącego pozostawia klientowi niepotrzebne zabrudzenia. Usunięcie ziemi jest wcześniej uzgadniane z klientem;
 • Gdzie znajduje się przedmiot.

Rodzaje oczyszczalni ścieków:

Kamra-Trans oferuje trzy sposoby usuwania osadu z oczyszczalni ścieków: kiedy osad nadmierny jest wypompowywany z oczyszczalni ścieków, kiedy osad nadmierny jest pompowany do worków filtracyjnych oraz kiedy osad nadmierny jest pompowany do kompaktora osadu. Najpopularniejsze oczyszczalnie ścieków to takie, w których osad jest wypompowywany przez oczyszczalnię ścieków i przepompowywany do worków filtracyjnych. Kamra-Trans poleca oczyszczalnie ścieków firmy Kamra-Trans ze względu na ich wysoki stopień oczyszczenia, cichą pracę, bezzapachową pracę, niskie zużycie energii elektrycznej, brak konieczności stosowania dodatkowego sprzętu filtrującego oraz łatwą instalację.

Wyposażenie. Urządzenia te charakteryzują się tym, że nadmiar osadu jest wypompowywany przez maszynę do usuwania ścieków. Osad jest wypompowywany 1-2 razy w roku, w zależności od częstotliwości użytkowania. System oczyszczalni ścieków Kamra-Trans nie jest skomplikowany. Ścieki dostają się do komory wewnątrz urządzenia, w której mieszają się z osadem czynnym. Sprężone powietrze odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę. Powietrze jest potrzebne, aby zapobiec śmierci osadu czynnego. Komora wewnętrzna oczyszczalni doprowadzana jest do powietrza za pomocą dmuchawy.

przydomowa oczyszczalnia ścieków
przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnie ścieków oparte są na oczyszczaniu biologicznym. Oczyszczanie to opiera się na działaniu mikroorganizmów, które rozkładają i rozkładają materię organiczną. W strefie napowietrzania następuje rozkład materii organicznej i powstawanie osadu czynnego. Następnie osad czynny wchodzi do komory zewnętrznej i pod wpływem sił grawitacji oddziela się i wchodzi do dolnej części jednostki. Oczyszczona woda trafia do górnej części oczyszczalni, skąd wypływa.

Te oczyszczalnie ścieków dobrze radzą sobie z usuwaniem nadmiaru osadu w workach przymocowanych wewnątrz oczyszczalni. Zastosowanie takiego osadu nadaje się do nawożenia. Do takiej oczyszczalni nie jest wymagana oczyszczalnia ścieków. Zasada działania i czyszczenia jest taka sama jak w przypadku NV-a. Oczyszczalnie ścieków polegają na działaniu mikroorganizmów, które rozkładają i rozkładają materię organiczną. Gdy worek zawiera około 70% wypełnionego szlamu, należy go wyrzucić. Praca i jej cykl są regulowane przez dmuchawę. Workowa oczyszczalnia ścieków posiada dodatkową rurę, która pomaga pompować osad do worków. Podczas usuwania szlamu zawór dmuchawy jest zamykany na 30 minut, tzn. dopływ powietrza zostaje zatrzymany. Konieczne jest osadzanie szlamu na dnie oczyszczalni. Osadzone cząstki szlamu są usuwane za pomocą podnośnika do worka zawieszonego na górze urządzenia. Osad w workach jest traktowany wapnem palonym.

Oczyszczamy przydomowe oczyszczalnie:

Zbrosławice, Ptakowice, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Kamieniec, Wieszowa, Zawada, Karchowice, Jaśkowice, Księży Las, Połomia, Rybna, Opatowice, Repty Śląskie, Strzybnica, Pniowiec, Tarnowskie Góry, Bytom, Górniki, Stolarzowice, Sucha Góra, Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Boruszowice, Miasteczko Śląskie, Zalew Chechło, Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech, Nakło Śląskie, Radzionków, Łubie, Łubki, Jasiona, Kopienica, Wielowieś, Kotków, Wojska, Szałsza, Przezchlebie, Jaśkowice, Czekanów, Gliwice, Czechowice koło Gliwic, Żerniki, Zabrze, Grzybowice, Łabędy, Świętoszowice, Pyskowice, Dzierżno, Osiedle Mikoszowina, Lubliniec, Kokotek, Pusta Kuźnica

Poza montażem urządzeń wodno-kanalizacyjnych Kamra-Trans świadczy usługi w zakresie instalacji zewnętrznych sieci inżynieryjnych:

 • • Instalacja wodno-kanalizacyjna na zewnątrz;
 • • Instalacja domowa;
 • • Wykonanie kanalizacji lokalnej ze studniami żelbetowymi;
 • • Połączenie z sieciami miejskimi;
 • • Systemy oczyszczania ścieków;
 • • Odwodnienia, systemy odprowadzania wody deszczowej.
Oceń:

Autor: Tomasz Lubicz